Vandamunskänkarnas webbsida har inaktiverats...Tack för titten - men, föreningens ursprungliga webbsidor har stängts emedan man i
styrelsen nu tydligen valt att öppna nya sidor under Munskänkarnas i Finland webbsida istället.

...ifall frågor, vg. kontakta ordföranden!

Tack för besöken under åren 2007–2015!


Hasse